Januar 2024

Uhren, Uhrwerke

Dr. Hans Assmus: Elektrouhr

Dr. Hans Assmus: Elektrouhr

Gerhard Pflästerer: Aufgeklappt

Gerhard Pflästerer: Aufgeklappt

Dr. Helmut Raab: Rockenhausen II

Dr. Helmut Raab: Rockenhausen II

Gerhard Pflästerer: Kurz vor sechs

Gerhard Pflästerer: Kurz vor sechs

Heinrich Schneider: Opas Uhr

Heinrich Schneider: Opas Uhr